About · Tietoa

Language: English  In English
Kieli: suomi  Suomeksi
All photos Copyright Heikki Siltala. All photos are available for reuse under Creative Commons Attribution 4.0 License (CC BY 4.0). The attribution is Heikki Siltala.
Kaikki kuvat Copyright Heikki Siltala. Kaikki kuvat ovat edelleenkäytettävissä Creative Commons Attribution 4.0-lisenssillä (CC BY 4.0). Nimeä tekijäksi Heikki Siltala.
Cat show photos are exclusively at catza.net, not on this site. My personal website includes a few words about photography. I have published some videos on YouTube and there is an artist page on Facebook.
Kissanäyttelykuvat ovat yksinomaan palvelussa catza.net, eivät tässä sivustossa. Henkilökohtaisilla webbisivuillani on kirjoituksia valokuvauksesta. Olen julkaisut joitakin videoita YouTubessa ja Facebookissa on taiteilijasivuni.
The site is generated with jAlbum software using Turtle skin.
Tämä sivusto on tuotettu jAlbum-ohjelmistolla käyttäen Turtle-ulkoasua.
Contact: info at heikkisiltala dot com
Yhteydenotot: info at heikkisiltala piste com